Život u Švajcarskoj

U Švajcarskoj život je uređen, rad se ceni, životni standard je visok a životni vek je dug.